Wyślij wiadomość

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie z siedzibą przy ul. Szkolnej 20, 62-002 w Suchym Lesie. Kontakt z naszym Inspektorem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected] lub listownie pod podanym powyżej adresem. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu obsługi przesłanego zapytania na podstawie art. 6 ust 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i będą przetwarzane tylko w czasie niezbędnym do realizacji tego celu. Informujemy o prawie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego